Ziemowit Wojtczak - baryton

Krótki życiorys artystyczny i pedagogiczny

 

Ziemowit WOJTCZAK ukończył łódzką Akademię Muzyczną w klasie śpiewu solowego prof. Haliny Romanowskiej w roku 1992. Od 1991 roku nieprzerwanie śpiewa jako solista w łódzkim Teatrze Muzycznym. Ma na swoim koncie ponad trzydzieści ról w operetkach, musicalach oraz muzycznych bajkach dla dzieci występując łącznie blisko tysiąc razy na scenach całego kraju, a także w wielu ośrodkach kultury w Europie (m.in. Filharmonie w Berlinie i Monachium, Sale Koncertowe w Zurychu, Brnie, Bonn, Kopenhadze, Luxemburgu, i in.). Równolegle z pracą sceniczną występuje na koncertach jako wykonawca muzyki kameralnej uczestnicząc m.in. w sesjach naukowych organizowanych przez łódzką Akademię Muzyczną. Prowadzi także klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim tej uczelni.

 

Już w czasie studiów wyraźnie kształtuje się jego zainteresowanie pedagogiką wokalną - rozpoczyna naukę metodyki śpiewu pod kierunkiem prof. T.Mazurkiewicz. Rośnie także jego zainteresowanie muzyką kameralną. Dwukrotnie bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej. W 1989 otrzymał wyróżnienie, a w 1992 zdobył trzecią nagrodę. Zainteresowanie muzyką kameralną owocuje także stałą współpracą z Katedrą Kameralistyki. Począwszy od 1989 roku rozpoczyna pracę jako ilustrator w wyżej wymienionej Katedrze. Wśród szerokiego repertuaru obejmującego ponad 120 pozycji znajdują się także cykle pieśni: "Don Kichot a Dulcinee" M.Ravela, "Der arme Peter" R.Schummana, "Pieśni jesienne" J.Świdra, czy wreszcie "Schwanengesang" F.Schuberta. W roku 1991 został przyjęty na etat solisty - śpiewaka do Teatru Muzycznego w Łodzi, gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Repertuar teatralny obejmuje role w przedstawieniach dla dzieci, musicalach, operetkach klasycznych, farsach muzycznych a także formach estradowych jak rewie, czy koncerty. Do najciekawszych ról scenicznych można zaliczyć partie Homonaya w "Baronie Cygańskim" J. Straussa, Doktora Falke w "Zemście Nietoperza" J. Straussa, Parchestera w musicalu "Me and My Girl" N. Gaya, Moryca Welta w musicalu "Ziemia Obiecana" do słów R. Czubaczyńskiego z muzyką P. Marczewskiego, Cervantesa - Don Kichota we fragmentach musicalu "Człowiek z La Manchy" M. Leighta, Phantoma we fragmentach musicalu "The Phantom of the Opera" A. Lloyd - Webbera (obie te pozycje były wystawione w programie "Mussical Classics" w reżyserii D. Robbinsona), Carlinga w "Wiktorii i jej Huzar" P. Abrahama. Wraz z zespołem Teatru brał udział w licznych tournee zespołu po całej Europie. Występowałem m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Luxemburgu, Francji oraz we Włoszech. Śpiewał m.in. w takich miastach jak Berlin (Filharmonia Berlińska), Monachium (Filharmonia), Bonn (BeethovenHalle), Lipsk (Gewandhaus), Kolonia, Frankfurt/Main, Bruksela, Brugia, Kopenhaga, Zurych, Hamburg, Heilbronn, Merano, Strasburg, Düsseldorf, Antwerpia, Norymberga (Meistersingerhalle) , Stuttgart, Hannower, Lucerna, Bazylea, Rostock, Brema, i wielu innych. Łącznie poza granicami kraju wystąpił blisko 300 razy w ponad 140 miastach Europy śpiewając głównie partie Homonaya w "Baronie Cygańskim" i doktora Falke w "Zemście Nietoperza" J.Straussa, a także biorąc udział w gali poświęconej twórczości J.Straussa. W roku 1994 otrzymał zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Festiwalu MUSICA SACRA. W czasie tego festiwalu miał sposobność wykonać utwór Andrzeja Hanzelewicza - "Jerofania" na baryton, chór i orkiestrę. 

Ziemowit Wojtczak przez cały czas bierze czynny udział w życiu muzycznym Uczelni oraz Miasta. W okresie od skończenia studiów aż do dnia dzisiejszego uczestniczy w audycjach muzycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną, imprezach okolicznościowych i koncertach organizowanych przy współudziale Teatru Muzycznego, Światowej Fundacji Pomocy, Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, czy Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi. W latach 1995-1996 został zaproszony do współpracy z rozgłośnią radiową Radio Rock PARADA w Łodzi, gdzie wspólnie z redaktorem B. Gadomskim prowadził cykl audycji muzycznych poświęcony wokalistyce artystycznej, przedstawieniu gatunków scenicznych oraz przybliżeniu wielu sylwetek najznakomitszych śpiewaków XX wieku. W listopadzie 1998 roku bierze udział w Ogólnopolskiej Sesji Artystyczno - Naukowej w 170 rocznicę śmierci F. Schuberta. W czasie tej sesji wykonuje cykl pieśni F. Schuberta "Schwanengesang" oraz bierze czynny udział jako ilustrator w wykładach poświęconych współpracy śpiewaka i pianisty w wykonaniu pieśni F. Schuberta. 

Od ponad roku jest także stałym współpracownikiem pisma "Muzyka21". Swoje artykuły drukuje także m.in. w zeszytach naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.