André Campra (1660[?]-1744)


André Campra urodził się prawdopodobnie w roku 1660 - ochrzczony 4 grudnia 1660 w Aix-en-Provence- zmarł 14 czerwca 1744 w Wersalu. Był jednym z najwybitniejszych francuskich kompozytorów operowych w okresie między J.B. Lullym a J.Ph. Rameau. Jego twórczość reprezentowała typ opery pastoralnej. Największym powodzeniem w jego twórczości cieszyły się opery baletowe, z których najsłynniejsza to L'Europe galante. Charakterystyczne są dla niej krótkie arie w stylu rokokowym pozbawione napięcia dramatycznego.