Francesca Caccini (1587-przed 1640)


Francesca Caccini - urodzona 18 września 1587 roku, zmarła przed rokiem 1640. Córka kompozytora Giulio Cacciniego. Śpiewaczka i kompozytorka. Należy do największych sław wokalnych wczesnego baroku. Większość jej kompozycji nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Z zachowanych utworów największe znaczenie ma jedyne wydane drukiem dzieło dramatyczne La liberazione di Ruggiero.