Giacomo Carissimi (1605[?]-1674)


 Giacomo Carissimi

 

Giacomo Carissimi urodzony prawdopodobnie w roku 1605 - ochrzczony w Marino 18 kwietnia 1605 - zmarł 12 stycznia 1674 w Rzymie. Należał do  najwybitniejszych kompozytorów włoskich. Zasłynął m.in. jako twórca licznych oratoriów (jak podają niektóre źródła - 35 utworów) oraz około 150 kantat świeckich. Podstawową rolę w oratoriach Carissimiego odgrywają partie solowe, które cechuje swobodny przebieg melodyczny regulowany intonacją mowy i rodzajem emocji przekazywanej przez tekst słowny.