Giulio Caccini (ok.1545-1618)


Giulio Caccini urodził się w Tivoli lub w Rzymie pomiędzy rokiem 1545 a 1550. Został pogrzebany 10 grudnia 1618 roku we Florencji. Był kompozytorem, ¶piewakiem i pedagogiem. Caccini brał czynny udział w posiedzeniach Cameraty florenckiej. Pod koniec roku 1600 wydał drukiem partyturę opery L'Euridice. Datę tę uznaje się za pocz±tek opery jako gatunku. Wykonanie tej opery odbyło się 5 grudnia 1602 roku na dworze florenckim.