Afrykanka (L'Africaine)

opera w pięciu aktach

Muzyka: Giacomo Meyerbeer

Libretto: Eugène Scribe


Osoby

Vasco da Gama, portugalski odkrywca - tenor

Inez, córka wielkiego admirała, kochanka Vasca - sopran

Selika, królowa afrykańska - sopran

Nelusko, Afrykanin ze świty Seliki - baryton

Don Pedro, prezydent portugalskiej rady królewskiej, mąż Inez - bas

Don Diego, wielki admirał, członek rady królewskiej, ojciec Inez - bas

Anna, pokojówka Inez - mezzosopran

Don Alvaro, szlachcic portugalski, członek rady królewskiej - tenor

Wielki Inkwizytor Lizbony - bas

Arcykapłan brahmy - bas

 

Prapremiera: 28.04.1865, Paryż (Opera)

Streszczenie libretta

Miejsce i czas akcji: Lizbona, morze i egzotyczny kraj, koniec XV wieku

Akt I

Wielki admirał chce wydać swoją córkę, Inez, za Don Pedra. Ona kocha jednak Vasco da Gamę, śmia­łego marynarza, który zaginął na morzu. W czasie posiedzenia wielkiej rady pojawia się Vasco da Ga­ma, którego uważano za zmarłego, i na dowód od­krytych przez siebie lądów pokazuje dwoje niewol­ników, Selikę i Neluska. Mimo to rada odrzuca jego plany. Ponieważ w uniesieniu atakuje Wielkiego In­kwizytora, zostaje wtrącony do więzienia.

Akt II

W więzieniu Selika ratuje ukochanego Vasco da Gamę przed śmiercią z ręki Neluska. Inez, za cenę obietni­cy ślubu, daruje Vascowi wolność. Jej mąż, Don Pedro, poprowadzi nowe wyprawy. Nelusko oferuje Don Pe­drowi swoją służbę i wiedzę o obcych krajach.

Akt III

Sternikiem na statku Don Pedra jest Nelusko, który z zemsty szykuje zgubę Europejczykom. Vasco da Ga­ma podąża za rywalem innym statkiem, dogania go, i ze względu na Inez chce uratować mu życie. Ten jed­nak z wściekłością odrzuca jego pomoc. Rozpętuje sięburza i tubylcy napadają na statek. Wycinają w pieńzałogę, tylko Vasco da Gamie udaje się uciec.

Akt IV

Królowej Selice zgotowano uroczyste powitanie w jej ojczyźnie. Przysięga ona, że bez wyjątku znisz­czy wszystkich wrogów. Vasco da Gama podziwia przepych tego kraju i wpada w ręce szukających ofiary kapłanów. Selika ratuje mu życie oświadcza­jąc, iż Vasco da Gama jest jej mężem. Vasco myśli, że Inez nie żyje, i poddaje się swojemu losowi.

Akt V

Inez udało się uniknąć śmierci. Kochankowie spoty­kają się. Ich czułe spotkanie przerwane zostaje przez Selikę. Afrykanka zamierza zemścić się za zdradę Va­sca, ale pojmuje, że miłość tych dwojga jest tak sil­na, iż ukochany mężczyzna nigdy nie będzie nale­żał całkowicie do niej. Pozwala więc Vascowi i Inez wspólnie powrócić do Europy. Obserwuje, jak od­pływają, siedząc pod wielkim drzewem manzanilli, którego kwiaty wydzielają trujący zapach. Umiera. Umiera także Nelusko.