Cyganeria (La Bohème)

sceny z życia cyganerii w czterech odsłonach (aktach)

Muzyka: Giacomo Puccini

Libretto: Giuseppe Giacosa i Luigi Illica na podstawie powieści Henri Murgera pod tym samym tytułem


Osoby

Mimi - sopran 

Musetta - sopran

Rudolf, poeta - tenor

Marcel, malarz - baryton

Schaunard, muzyk - baryton

Colline, filozof - bas

Parpignol, komiwojażer - tenor

Benoît, właściciel domu - bas

Alcindoro, radca stanu - bas

Sierżant celników - bas

Celnik - bas

 

Prapremiera: 1.02.1896, Turyn (Teatro Regio) 

Streszczenie libretta:

Miejsce i czas akcji: Paryż, około 1830 roku

Akt 1

W mansardzie nad dachami Paryża mieszkają po­eta Rudolf, malarz Marcel, muzyk Schaunard i filo­zof Colline. W wieczór wigilijny nie mają ani pie­niędzy, ani opału. Jest tak zimno, że Marcel nie może utrzymać pędzla w dłoni. Do rozniecenia ognia Rudolf ofiarowuje rękopis swojego dramatu. Colline przychodzi do domu. Chciał na mieście za­stawić kilka swoich książek, ale lombard był już zamknięty. Wtem pojawia się Schaunard z pie­niędzmi, opałem, jedzeniem i winem -zapłatą otrzymaną od angielskiego lorda. Postanawiają spędzić Boże Narodzenie w swojej ulubionej ka­wiarni Momus. Właściciel domu puka do drzwi i żąda zaległego czynszu. Z trudem udaje się im go wreszcie pozbyć. Przyjaciele wyruszają do kawiar­ni, jedynie Rudolf pozostaje jeszcze przez kilka minut. Znowu rozlega się pukanie do drzwi. Są­siadka Mimi prosi o ogień, bo chce zapalić świecę. Atak kaszlu zmusza ją do dłuższego zatrzymania się. Ponieważ zapomniała klucza do pokoju, po­wraca jeszcze raz. Przeciąg gasi obie świece. Kie­dy szukają klucza w ciemności, Rudolf natrafia w ciemności na rękę dziewczyny. Rodzi się między nimi zaufanie i sympatia. Z ulicy słychać niecier­pliwe wołanie przyjaciół. Oboje ramię w ramię schodzą na dół.

Akt 2

W Dzielnicy Łacińskiej panuje radosny ruch przed­świąteczny. Przyjaciele robią zakupy. Rudolf kupuje Mimi różową chustkę. Przedstawia ją przyjaciołom i dochodzi do rozmowy o miłości. Nagle pojawia się elegancka dama ze starszym dystyngowanym pa­nem. To Musetta, była kochanka Marcela. Znudziła się już starszym panem Alcindoro i stara się przycią­gnąć uwagę Marcela. Zlecając Alcindoro, by kupił jej nowe buty, Musetta pozbywa się swojego towarzy­sza. Dawna para kochanków znowu się odnajduje. Przyjaciele dołączają do kapeli wojskowej. Powraca­jącemu Alcindoro kelnerzy wręczają dwa niezapła­cone rachunki.

Akt 3

Musetta i Marcel mieszkają w gospodzie przy urzędzie celnym Enfer. Mimi odwiedza Marcela i opowiada mu zrozpaczona, że Rudolf opuścił ją z zazdrości. Kiedy pojawia się Rudolf, Mimi ukrywa się za drzewem i dowiaduje się praw­dziwego powodu postępowania Rudolfa. Troska o zdrowie chorej na gruźlicę Mimi skłoniła go do opuszczenia jej. W jego mansardzie na pod­daszu stan jej zdrowia pogarszał się coraz bar­dziej. Mimi pada Rudolfowi w ramiona. Potem rozstają się. Między Marcelem i Musettą do­chodzi do sceny zazdrości i oboje również się roz­stają.

Akt 4

Rudolf i Marcel są znowu w swojej mansardzie i, pracując, próbują na próżno zapomnieć o swoich kochankach. Colline i Schaunard przynoszą chleb i śledzie. Przyjaciele rozkoszują się obfitym je­dzeniem i tańczą z radości. Schaunard i Colline pojedynkują się szuflą do węgla i pogrzebaczem. Nagle pojawia się Musetta ze śmiertelnie chorą Mimi, która chce jeszcze raz zobaczyć swojego kochanka. Chorą kładą do łóżka. Musetta wy­chodzi, aby kupić wymarzoną przez Mimi mufkę, a Marcel chce wezwać lekarza. Colline postanawia zanieść swój płaszcz do lombardu. Rudolf i Mi­mi zostają sami i wspominają swój pierwszy wie­czór. Reszta osób powraca. Mimi cieszy się z mufki, którą uważa za prezent od Rudolfa i zasypia. Mu­setta przygotowuje lekarstwo, które przyniósłMarcel. Schaunard spostrzega, że Mimi już nie żyje. Rudolf rozpacza nad zwłokami swojej ko­chanki.