Faworyta (La favorita)

opera w czterech aktach

Muzyka: Gaetano Donizetti

Libretto: Alphonse Royer, Gustave Vaez i Eugene Scribe na podstawie Le Comte de Comminges (Hra­bia de Comminges) Bacularda d' Arnaud


Osoby

Postać pierwsza
Postać druga

 

Prapremiera: 2.12.1840, Paryż (Opera)

Osoby: Alfons XI, król Kastylii (Bar), Leonora de Guzman, jego metresa (S lub Ms), Fernando, młody nowicjusz (T), Baltazar, przeor klasztoru św. Jakuba z Santiago de Compostela (B), Don Gaspar, oficer królewski (T), lnez, powiernica Leonory (S), Szlach­cic (T); panowie i damy dworu, paziowie, gwardziś­ci, mnisi, nowicjusze, pielgrzymi (chór)

Miejsce i czas akcji: Kastylia, połowa XIV wieku

Treść

Młody nowicjusz Fernando nie domyśla się, iż jego ukochana Leonora jest w rzeczywistości królew­ską faworytą. Król, z obawy przed grożącą mu klątwą papieża, pragnie zakończyć swój romans i wydaje Leonorę za Fernanda. Kiedy Fernando po­znaje prawdę o Leonorze, powraca do klasztoru. Tam odnajduje go Leonora; wyznaje mu swą miłość i prosi o przebaczenie, po czym umiera w jego ob­jęciach.

Akt I

Fernando, młody nowicjusz, opuszcza klasztor z po­wodu uczucia do pięknej kobiety, która wszakże nie wyjawia mu, kim jest naprawdę. Fernando nie domy­śla się, iż damą tą jest Leonora, metresa króla. Fer­nand pragnie zdobyć sławę żołnierską, by stać się godnym ręki Leonory.

Akt II

Fernando wyróżnił się jako żołnierz; Leonora, darząc miłością młodego oficera, prosi króla o wolność. Król jednak pragnie uczynić z niej królową. Przeor Baltazar przynosi wiadomość, iż papież zamierza obłożyć klątwą króla-cudzołożnika.

Akt III

Król Alfons wyraża zgodę na ślub Leonory i Fernan­da, nie dopuszcza wszakże, by Fernando poznał całąprawdę o Leonorze. Dopiero po zakończeniu cere­moni ślubnej Fernando uświadamia sobie, iż wziął za żonę kochankę króla. Doznawszy głębokiego roz­czarowania, powraca do klasztoru.

Akt IV

Kiedy Fernando pragnie złożyć swe śluby zakonne, w klasztorze zjawia się wyczerpana Leonora. Nie by­ła ona winna intrygi króla, niemniej prosi Fernanda o przebaczenie. W jego sercu raz jeszcze wzbiera mi­łość, lecz jest już za późno -Leonora umiera w jego ramionach.