Joseph Rouleau - bas

 

Urodzony w Kanadzie w 1929 roku. Studiował początkowo w Qubecu, a następnie w Mediolanie. Debiutował w 1956 roku. Był wykonawcą przede wszystkim repertuaru włoskiego i rosyjskiego.