Jerzy Knetig - tenor

Naukę śpiewu rozpoczął już po studiach na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1973 roku z tytułem magistra inżyniera. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Warszawie, w klasie śpiewu solowego Eugenii Szaniawskiej, w roku 1977. W tym samym roku rozpoczął prywatną naukę śpiewu pod kierunkiem Mieczysława Saleckiego, a następnie Stanisławy Zawadzkiej. Akademię Muzyczną w Krakowie ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. Heleny Łazarskiej.

W sezonie 1983/84 przebywał na rocznym stypendium rządu austriackiego w Wyższej Szkole Muzycznej w Wiedniu, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Kurta Egniluza.

Jerzy Knetig od 1981 roku współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie, od 1982 roku z Operą Krakowską, a od 1986 roku jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą występuje w całej Europie.

Bierze udział w licznych festiwalach, m.in. Wratislavia Cantans, Warszawskia Jesień, Berliner Festwochen, Caryntiche Sommer, Salzburger Festspiele, Festiwal Muzyki Europejskiej w Berlinie i Tokio, Festiwal Muzyki Oratoryjnej Monreale w Palermo. Jest zapraszany do udziału w przedstawieniach operowych i koncertach oratoryjnych w wielu krajach Europy, w Japonii (tournée operowe w listopadzie i grudniu 1999 z Weselem Figara Mozarta) i w Izraelu. Występował w La Scali, Wiener Staatsoper i Theater an der Wien.

Repertuar Jerzego Knetiga obejmuje kilkadziesiąt dzieł operowych, głównie Mozarta, około 110 partii oratoryjnych (w tym obie Pasje Bacha) oraz ponad 300 pieśni. Jerzy Knetig dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych, m.in. archiwalnego nagrania wszystkich pieśni Ignacego Jana Paderewskiego.

W 1991 roku Jerzy Knetig rozpoczął pracę dydaktyczną w Warszawskiej Akademii Muzycznej, w której prowadzi klasę śpiewu solowego (od 1999 jako profesor). Jego studenci są laureatami wielu nagród na ogólnopolskich konkursach wokalnych. Od 1996 roku uczy śpiewu również w PSM II stopnia w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora. W kwietniu 1999 roku siłami uczniów szkoły wystawił pełnospektaklową operę Paisiella Il due Contesse.