Maciej Komandera - tenor

 

 

Urodził się 4 marca 1972 roku. Studia wokalne na Akademii Muzycznej w Katowicach ukończył z wynikiem celującym w 1997 roku. Jeszcze w czasie ich trwania uczestniczył w wystawieniach wielu dzieł oratoryjno-kantatowych (Msza C-dur, IX Symfonia Beethovena, Msza koronacyjna, Requiem Mozarta, Msza Kreolska Ramireza), operetkowych (Domek Trzech Dziewcząt Schuberta, Piękna Helena Offenbacha) i operowych (Wesele Figara Mozarta, Cyrulik sewilski Rossiniego). Opracował cykle pieśni: Miłość poety Schumana, Do dalekiej ukochanej Beethovena oraz wielu pieśni Moniuszki, Chopina, Karłowicza, Paderewskiego, Schuberta, Wolfa.

W 1998 roku zadebiutował na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu partią Górala w Halce Moniuszki. Ma w repertuarze role w następujących operach: Czarodziejski flet Mozarta, Rigoletto, Traviata, Trubadur Verdiego, Tannhäuser Wagnera, Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego oraz operetkach: Baron Cygański Straussa i tytułową rolę w Carewiczu Lehára. W 2002 roku zagrał tytułową rolę w Ernanim Verdiego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Występował m.in. na scenach operowych w Bułgarii i Niemczech, a od sezonu 2003/2004 jest solistą Opery Krakowskiej.

 

 

Na podstawie materiałów informacyjnych Opery Krakowskiej