Zdzisław Krzywicki - bas-baryton

Zdzisław Krzywicki – bas-baryton urodzony 2 sierpnia 1938 roku w Warszawie. Studiował śpiew solowy w PWSM w Warszawie w klasie prof. Magdaleny Halfter. Karierę artystyczną rozpoczął już za czasów studenckich, biorąc udział w licznych koncertach organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i Estradę Kameralną Filharmonii Narodowej.
W marcu 1967 roku debiutuje partią Zbigniewa w operze St.Moniuszki – Straszny Dwór na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi, z którym to teatrem był związany nieprzerwanie przez trzydzieści lat. Na tej scenie odnosił wiele sukcesów wokalnych, co sprzyjało powierzaniu mu najbardziej odpowiedzialnych partii. Najważniejsze z nich to m.in. Stolnik w Halce St.Moniuszki, Escamillo w Carmen G.Bizeta, Filip II w Don Carlosie G.Verdiego, Halicki w Kniaziu Igorze A.Borodina, Pimen w Borysie Godunowie M.Mussorgskiego, Mefistofeles w Fauście Ch.Gounoda, Gremin w Eugeniuszu Onieginie P.Czajkowskiego, Bartolo w Cyruliku Sewilskim G.Rossiniego, a także Herod w Tragedyji o Janie i Herodzie, Bothwell w Marii Stuard i Cornelius w Lordzie Jimie R.Twardowskiego. W dorobku Artysty znajdziemy także wiele ról w operach Belliniego, Donizettiego, Mozarta i wielu, wielu innych. Z zespołem Teatru Wielkiego w Łodzi odbywa także wiele zagranicznych tournèes, śpiewając czołowe partie na scenach Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Grecji, Jugosławii, NRD, RFN, Szwajcarii i ZSRR 
Jednocześnie z pracą na scenie Zdzisław Krzywicki daje się poznać jako wspaniały wykonawca repertuaru kameralnego współpracując z łódzką rozgłośnią radiową. W studio tejże rozgłośni nagrał między innymi cykle pieśni Beethovena, Czajkowskiego, Schuberta. Zdobyły one sobie ogromne uznanie słuchaczy ogólnopolskich programów radiowych. Brał udział w licznych festiwalach m.in. im. J.Kiepury w Krynicy, im. St.Moniuszki w Kudowie, Festiwalach Organowych w Koszalinie, Darłowie, Łodzi, a także w Festiwalu Gwiazd na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Dokonał wielu nagrań radiowych w kraju i za granicą (m.in. wielki recital polskich pieśni w Baden-Baden – Niemcy)
Zdzisław Krzywicki jest laureatem XIV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie, gdzie w 1967 roku otrzymał Deuxième Grand Prix i Puchar Mera Paryża. W 1971 roku otrzymał Złoty Medal na Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Międzynarodowych w Plewen (Bułgaria). Za swoją działalność otrzymał także szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
W 1969 roku Zdzisław Krzywicki rozpoczyna pracę pedagogiczną w PWSM (obecnie Akademii Muzycznej) w Łodzi na wydziale wokalno-aktorskim. Po przewodach kwalifikacyjnych w 1970 i w 1981 roku, zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym (1990), a od 1994 roku profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat pełnił funkcję Prodziekana wydziału wokalno-aktorskiego, a w kadencji 1999-2002 pełni funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki. Z prowadzonej przez Profesora Zdzisława Krzywickiego klasy śpiewu solowego wyszło wielu znanych i cenionych artystów scen polskich i zagranicznych, m.in. Jolanta Bibel, Krzysztof Bednarek, Zbigniew Macias, Dariusz Walendowski, Włodzimierz Zalewski i wielu innych.