Kurt Moll - bas

 

Urodził się w Kolonii w 1938 roku. Specjalizował się w repertuarze Wagnerowskim i Mozartowskim