Christa Ludwig - mezzosopran

 

Christa Ludwig urodziła się w 1928 roku - ¶piewaczka niemiecka. Debiutowała we Frankfurcie nad Menem w 1946, ¶piewała na scenach Darmstadtu i Hanoweru. W 1954 debiutowała na Festiwalu w Salzburgu w partii Cherubina w Weselu Figara W.A. Mozarta. W 1955 roku została zaangażowana do wiedeńskiej Staatsoper.

W 1959 debiutowała w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, w 1969 w londyńskim Covent Garden jako Amneris w Aidzie G. Verdiego. ¦piewała także sopranowe partie dramatyczne, m.in. Leonorę w Fidelio L. van Beethovena, Lady Makbet w Makbecie G. Verdiego, Marszałkow± w Kawalerze srebrnej róży R. Straussa.

Zasłynęła partiami wagnerowskimi - Brangeny, Friki, Waltrauty. Jest także niezrównan± odtwórczyni± pie¶ni niemieckich  (m.in. G. Mahlera i J. Brahmsa)

Obszerniejsze informacje w przygotowaniu