Zbigniew Macias - baryton

 

Ukończył łódzką Akademię Muzyczną w 1982 roku, gdzie studiował śpiew pod kierunkiem Zdzisława Krzywickiego. Jest laureatem Festiwalu Arii i Pieśni im. Jana Kiepury w Krynicy i Konkursu im. Marii Callas w Atenach. Jeszcze jako student debiutował w łódzkim Teatrze Muzycznym. Był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu i Teatru Wielkiego w Łodzi, współpracował z Operą Wrocławską i Teatrem Wielkim w Poznaniu.

W 1992 roku związał się na trwałe z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. W bogatym repertuarze artysty znalazły się partie: Escamilla w Carmen Bizeta, Hrabiego de Sirieux w Fedorze Giordana, Alfia w Rycerskości wieśniaczej Mascagniego, Janusza w Halce i Miecznika w Strasznym dworze Moniuszki, role tytułowe w Weselu Figara i Don Giovannim Mozarta, Apostoła Piotra w Quo vadis Nowowiejskiego, Sharplessa w Madame Butterfly i Scarpii w Tosce Pucciniego, Bartola w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Faninala w Kawalerze srebrnej róży i Johannana w Salome Richarda Straussa, prapremierowego Orestesa w Elektrze Theodorakisa, Amonasra w Aidzie, Anckarströma (Renata) w Balu maskowym, Rodriga w Don Carlosie, Don Carlosa w Ernanim, partie tytułowe w operach Macbeth, Nabucco, Rigoletto i Germonta w Traviacie Verdiego, aż po rolę tytułową w Holendrze tułaczu i Amfortasa w Parsifalu Wagnera.

Śpiewał Don Giovanniego w Sao Paulo (Brazylia), Sharplessa w Pretorii (RPA) i Miecznika w Buffalo (USA). Występował na festiwalach operowych w Carcasonne (Tosca), Bregenz (Parsifal), Wexford (Siberia Giordana i Straszny dwór). Ma również w swoim dorobku role musicalowe: Don Kichota w Człowieku z La Manchy, tytułowego Zorbę w musicalu Kandera i Tewiego w Skrzypku na dachu na scenach Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Oddzielnym nurtem zainteresowań śpiewaka jest repertuar koncertowy - śpiewa pieśni Schuberta, Schumanna, Wolfa, Ravela, Czajkowskiego i Rachmaninowa.

Występował w Danii, krajach Beneluxu, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, w Japonii, Chinach i w obu Amerykach. Zbigniew Macias nagrywał z orkiestrami Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi i Krakowie. Ma także w dorobku nagrania płytowe Halki, Aidy oraz recitali operowych i musicalowych.