Marga Höffgen - alt

 

Niemiecka ¶piewaczka urodzona w 1921 roku. Debiutowa³a w Berlinie w 1952 roku. Specjalizowa³a siê w kantatach i oratoriach.