Olga Borodina - mezzosopran

Była członkiem zespołu opery w Leningradzie. Podstawę jej repertuaru stanowi± opery rosyjskie. Obecnie ¶piewa na całym ¶wiecie.