Daniel Rodriguez - tenor

 

Określany jako "ukochany tenor Ameryki".

Jeszcze do niedawna był z zawodu policjantem w Nowym Jorku. Śpiewał zaś jedynie amatorsko. Od kilku lat rozpoczął zawodową karierę śpiewaczą. Jego idolem jest Mario Lanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszerniejsze informacje w przygotowaniu