Aktualnie w serwisie znajduje się 138 życiorysów

 

W tym serwisie zawarte s± krótkie biografie ¶piewaków operowych i operetkowych. Znajduj± się w¶ród nich nazwiska bardzo sławne oraz takie, które znane s± być może jedynie nielicznej publiczno¶ci, lecz tym nie mniej warte przypomnienia. Znajduj± się tutaj życiorysy zarówno osób nam współczesnych, jak i wielkich ¶piewaków minionych epok. 

 

Jeżeli ktokolwiek chciałby dodać jakie¶ nazwisko do listy ¶piewaków bardzo proszę o kontakt.również jeżeli kto¶ ze ¶piewaków odwiedza tę stronę i chciałby, aby jego nazwisko pojawiło się w "Operomanii", bardzo proszę o przesłanie mi swojego życiorysu, a także, je¶li to możliwe, jednego lub kilku zdjęć.

 

Niektóre biografie s± pełniejsze, inne potraktowane bardzo skrótowo. Jeżeli kto¶ chciałby uzupełnić podane informacje, bardzo proszę o materiały.