Dariusz STACHURA - tenor

Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej. Studiował w klasie śpiewu prof. Haliny Romanowskiej. Zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi w roku 1989 partia Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie P.Czajkowskiego. Rok później został laureatem Konkursu Wokalnego im. Ady Sari. Za wybitne dokonania na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego (m.in. za partie tenorowe w Nabucco, Traviacie, Kawalerze srebrnej róży, Cosi fan tutte, Don Giovannim, Cyruliku sewilskim) otrzymał w roku 1992 nagrodę specjalna krytyki łódzkiej. Od tego czasu datuje się udział śpiewaka w licznych podróżach artystycznych ze swoim macierzystym teatrem, jak i innymi teatrami polskimi, po wielu krajach Europy: m.in. Szwajcarii, Austrii, Holandii, Francji, Niemczech. Dariusz Stachura występował również z recitalami w USA. Współpracuje także z Filharmonia Narodowa i Teatrem Narodowym, występując w spektaklach premierowych i kolejnych przedstawieniach. Bardzo istotną dziedzina jego działalności artystycznej jest udział w koncertach muzyki oratoryjnej. Partie tenorowe z takich dzieł, jak Stabat Mater i La Petit Messa Solennelle G. Rossiniego, Requiem G. Verdiego, Msza Koronacyjna i Requiem Mozarta, Stabat Mater Dworzaka, Msza Uroczysta Wiłkomirskiego, II Symfonia Lobgesang Mendelssohna, Dariusz Stachura wykonywał wielokrotnie z wybitnymi dyrygentami w salach koncertowych Europy i Polski. Poza wymienionymi wcześniej partiami operowymi ma w swoim repertuarze także partie tenorowe z Fausta, Don Pasquale, Lucji z Lammermoor, Napoju miłosnego, Rigoletta, Strasznego Dworu, Cyganerii. Do szczególnych sukcesów artysta zalicza udział w obchodzie 100-lecia premiery Cyganerii w Turynie, gdzie, jako jedyny obcokrajowiec, kreował partię Rudolfa na zmianę z Luciano Pavarottim. Dariusz Stachura jest częstym gościem polskich festiwali muzycznych, m.in. Wratislavii Cantans we Wrocławiu, Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie oraz Viva il canto w Cieszynie. Występował również na festiwalu w Xanten w Niemczech. Najbliższe plany artysty dotyczą przyjęcia propozycji kontaktu w Norymberdze.

 

 

oprac. na podst. informacji od J.Śpiewaka