Michał Szopski

Michał Szopski urodził się 23 marca 1915 r w Warszawie. Studia wokalne odbywał u prof. S. Orłowa w Kolegium Muzycznym, które ukończył z wyróżnieniem. Równocześnie w 1937 r zdał egzamin wstępny, a następnie został przyjęty do Studium Operowego przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Po ukończeniu studia wystąpił na scenie w partii Jontka w op. HALKA. W 1938 r otrzymał stale stypendium Ministerstwa Oświaty. Ponadto w latach 1937-1939 występował na licznych koncertach i imprezach artystycznych, organizowanych w Filharmonii Warszawskiej i w Polskim Radiu. W 1939 r w przededniu wybuchu II Wojny Światowej, otrzymał engagament do Teatru Wielkiego w Warszawie oraz stypendium na dalsze kształcenie się do Włoch. Po wyzwoleniu, Michał Szopski został zmobilizowany do Odrodzonego Wojska Polskiego i pracował jako solista Domu Wojska Polskiego (obecnie Centralny Zespól Artystyczny Wojska Polskiego). Równocześnie został zaangażowany do Muzycznego Teatru Miejskiego w Warszawie (powojenny zaczątek Opery Warszawskiej). Począwszy od 4 grudnia 1945 r, przez okres następnych dwóch sezonów, Michał Szopski wystąpił w siedmiu głównych partiach operowych, przy czym często zmuszony był śpiewać 30 razy w miesiącu. W grudniu 1947 r. wyjechał do Włoch, jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, podpisując równocześnie kontrakt z najpoważniejszym impresario włoskim. Pod koniec 1948 r., po powrocie do kraju, Michał Szopski został skierowany do Państwowej Opery w Warszawie, gdzie występował do 31 sierpnia 1962 r. W tym okresie, przez 15 kolejnych sezonów dźwigał On na swych barkach główny ciężar tenorowych ról. Wystąpił w 20 głównych rolach i ma na swym koncie ponad 2000 śpiewanych na scenie przedstawień. Od 1962 r. Michał Szopski przeniósł się do Państwowej Opery Objazdowej w Warszawie, gdzie przez pierwsze 4 lata był solistą śpiewakiem i śpiewał wszystkie pierwszoplanowe partie operowe. W 1966 r. został powołany na stanowisko Dyrektora i Kierownika Artystycznego Państwowej Opery Objazdowej. Funkcje te sprawował do 31 sierpnia 1972 r. Nastąpiła likwidacja Państwowej Opery Objazdowej. Wraz z Michałem Szopskim straciło prace wielu artystów. Po dwóch latach Michał Szopski został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Warszawie w charakterze profesora śpiewu. Od 1976 r. do końca 1980 r. Michał Szopski wykładał śpiew w Państwowej Wyższej Szkole muzycznej w Warszawie. Poza praca artystyczna w Operze brał udział w licznych koncertach w filharmoniach i w Polskim Radiu. Może się również poszczycić licznymi, gościnnymi występami na wszystkich scenach operowych naszego kraju. Michał Szopski wielokrotnie i z powodzeniem reprezentował kulturę polska zagranica. Z licznymi koncertami i występami scenicznymi występował w Albanii, Czechosłowacji, Francji, Rumunii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Niemieckiej Republice Federalnej, na Węgrzech, we Włoszech i w Związku Radzieckim. Przy tak intensywnej pracy artystycznej, wiele czasu poświęcał pracy społecznej. Pełnił funkcje Radnego Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście, był członkiem Komisji Kultury Stołecznej Rady Narodowej, przez wiele kadencji piastował godność członka Zarządu Głównego SPATiF (obecny ZASP) oraz w okresie trzech kadencji pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Zakładowej przy Państwowej Operze w Warszawie. Za wybitne zasługi na polu krzewienia kultury muzycznej w naszym kraju i polskiej kultury muzycznej zagranica, Michal Szopski był wielokrotnie nagradzany. Miedzy innymi odznaczono Go Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury oraz wieloma innymi medalami i odznakami resortowymi i państwowymi. Jako śpiewak, Michał Szopski był ambitnym i niezmordowanym w pracy. Stawiał sobie zawsze najwyższe wymagania artystyczne. Posiadał świetny słuch, doskonale wyczuwał frazę muzyczna oraz dysponował pięknym głosem o szlachetnej barwie. Na swym koncie posiada szereg znakomitych kreacji wokalnych. Do Jego niewątpliwych osiągnięć zaliczyć należy partie: Stefana w STRASZNYM DWORZE, Jontka w HALCE, Mlodego Fausta w op. FAUST, Ksiecia Mantui w op. RIGOLETTO, Rudolfa w CYGANERII, Alfreda w TRAVIACIE, Pincertona w op. MADAME BUTTERFLY, Cavaradossiego w TOSCE, Kazimierza w HRABINIE, Fentona w op. WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU, Lenskiego w op. EUGENIUSZ ONIEGIN, Młody Cygan w op. ALEKO, Grabca w GOPLANIE i Jenik w op. SPRZEDANA NARZECZONA. Cieszył się zawsze ogromna sympatia i uznaniem prasy i publiczności. 

Michał Szopski - przebieg kariery zawodowej 

Miejsce pracy: Opera Warszawska okres: 1945-1972stanowisko: śpiewak-solista 

Miejsce pracy: Zes. Pieśni i Tańca W.P. okres: 1945-1968stanowisko: śpiewak-solista 

Miejsce pracy: Opera Objazdowa Warszawa okres: 1966-1972stanowisko: dyrektor naczelny i artystyczny. 

Miejsce pracy: PWSM Warszawa okres: 1976-1980stanowisko: wykładowca

 

KARIERA TEATRALNA

autor: Puccini Giacomo
tytul: Madame Butterfly
postac: F.B.Pinkerton
rez: Cegielski Stanislaw
teatr: Miejskie T.Dramatyczne W-wa
premiera: 1946-04-17

autor: Verdi Giuseppe
tytul: Aida postac: Radames
rez: Teodorescu Georges
teatr: Opera Warszawska
premiera: 1958-06-26

autor: Smetana Bedrich
tytul: Sprzedana narzeczona
postac: Jenik
rez: Golobow Wlodzimierz
teatr: Opera Objazdowa Warszawa
premiera: 1968-07-07

oprac. na podst. informacji od J.Śpiewaka