Włodzimierz Zalewski - bas

Włodzimierz Zalewski urodził się 1 marca 1951 roku w Łodzi. Studiował na Wydziale Wokalno-Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, w klasie prof. Zdzisława Krzywickiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1976 roku. W 1975 roku został solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. W tym czasie podjął również współpracę z Teatrem Wielkim w Warszawie.

W 1979 roku podjął pracę pedagogiczną w PWSM w Łodzi.

W latach 1982-86 przebywał w Niemczech pracując jako solista w Teatrze Operowym w Gelsenkirchen. W 1986 roku ponownie podjął pracę w Teatrze Wielkim oraz w PWSM w Łodzi.

W 1994 roku został solistą Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie oraz podjął pracę w Akademii Muzycznej w Warszawie.

W roku 1992 uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie wokalistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w roku 2000 kwalifikacje II stopnia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rok później otrzymuje tytuł profesora i pracuje w AMCF w Warszawie oraz w AM w Łodzi. Od roku 2002 pełni funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Warszawie

 

Ma w swoim dorobku ponad 50 pierwszoplanowych partii basowych.

Najważniejsze z nich to:

 

 

 

Uczestniczył w prawykonaniach następujących oper:

 

Dokonał nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych, m.in.:

- Luisa Miller Giuseppe Verdiego - Opera Bałtycka w Gdańsku - prawykonanie polskie - Hrabia Walter;

- Kohlhaas Karla Koglera (wg Kleista) - Landestheater w Linzu - rola tytułowa (nagranie filmowe i płytowe);

- Borys Godunow Modesta Musorgskiego - WOSPR, Katowice, dla Firmy płytowej EMI

- Eleonrora (pierwotna wersja Fidelia Ludwika van Bethovena - Filharmonia Krakowska i Berlińska - Pizzaro

 

Ponadto dokonał licznych nagrań studyjnych arii i pieśni dla potrzeb telewizji i radia w Polsce, Niemczech i Austrii. Uczestniczył także w wielu koncertach i festiwalach transmitowanych i utrwalanych dla potrzeb radiowych i telewizyjnych.