Tannhäuser

Opera w trzech aktach

Muzyka: Richard Wagner

Libretto: Richard Wagner


 

Pe³ne polskie t³umaczenie libretta